Showing 1–20 of 47 results

01 05 HONDA CIVIC HX GX 1.7L SOHC VTEC ENGINE ONLY JDM D17A 1311116

$849.00

01 06 HONDA FIT 1.5L SOHC VTEC ENGINE ONLY JDM L15A 407211800

$779.00

02 04 HONDA ODYSSEY 3.5L V6 ENGINE J35A4 1603526

$579.00

02 05 HONDA CIVIC TYPE R 2.0L DOHC IVTEC ENGINE JDM K20A 5000286

$2,749.00

03 04 HONDA PILOT 3.5L V6 ENGINE J35A4 1603526

$579.00

03 07 HONDA ACCORD 2.0L DOHC IVTEC ENGINE JDM K20A REP FOR K24A

$499.00

05 06 HONDA ODYSSEY 3.0L V6 VTEC VCM ENGINE JDM J30A REPLACEMENT FOR J35A7

$519.00

06 11 HONDA CIVIC EX 1.8L SOHC VTEC ENGINE MOTOR ONLY JDM R18A

$699.00

07 09 HONDA CRV 2.4L DOHC I-VTEC LONG BLOCK ENGINE JDM K24A

$719.00

12 15 HONDA CIVIC 2.0L SOHC VTEC ENGINE REPLACEMENT FOR R18Z1 JDM R20A

$619.00

92 00 HONDA CIVIC 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE JDM D15B 3283161

$749.00

93 97 HONDA DEL SOL 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE JDM D15B 3283161

$749.00

94 97 HONDA ACCORD 2.2L SOHC VTEC ENGINE JDM F22B 3116892

$949.00

96 00 HONDA CIVIC 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE JDM D15B 3221283

$749.00

96 00 HONDA CIVIC 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE JDM D15B 3248845

$749.00

96 00 HONDA CIVIC 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE JDM D15B 3252843

$749.00

96 00 HONDA CIVIC 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE JDM D15B 3258986

$749.00

96 00 HONDA CIVIC 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE JDM D15B 3266569

$749.00

96 00 HONDA CIVIC 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE JDM D15B 3277963

$749.00

96 00 HONDA CIVIC 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE JDM D15B 3287566

$749.00